AKCJA „PLECAK”

Jak co roku, pod koniec wakacji wielu rodziców kompletuje wyprawki szkolne dla swoich dzieci. Mimo trwającego w kraju stanu epidemii planuje się, że od września uczniowie wrócą do szkół. Podstawowym szkolnym ekwipunkiem jest plecak, a jego niewłaściwy wybór może niekorzystnie wpłynąć na kształtowanie postawy ciała młodego użytkownika.

Państwowa Inspekcja Sanitarna propaguje zasady dotyczące prawidłowej konstrukcji tornistra, sposobu jego noszenia i właściwego rozmieszczenia ciężaru w plecaku. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego:

. waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10–15% masy ciała dziecka,

. tornister powinien mieć usztywnioną ścianę przylegającą do pleców,

. ciężar zawartości tornistra powinien być rozłożony symetrycznie,

. cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej,

. tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki,

. długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie zapewniając jednocześnie jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,

. zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

. tornister należy nosić na obu ramionach,

. w plecaku umieszczamy wyłącznie niezbędne rzeczy!

Rodzicu – pamiętaj, że masz wpływ na to, co twoje dziecko nosi na plecach:

Ø wybieraj lekkie plecaki,

Ø kupuj cieńsze i lżejsze zeszyty (mniej kartek, miękka oprawa), „chudsze” piórniki bez nadmiernego wyposażenia,

Ø w roku szkolnym systematycznie sprawdzaj zawartość plecaka (kontroluj czy nie ma zbędnych książek, zeszytów, stroju do W-F w dniu, gdy nie ma takich zajęć lub innego niepotrzebnego wyposażenia),

Ø drugie śniadanie umieść w lekkim opakowaniu, unikaj napojów w dużych butelkach,

Ø zamiast wody butelkowej, która dodatkowo obciąża plecak, można dziecku zalecać picie wody wodociągowej – tzw. kranówki, bo spełnia wymagane parametry (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi),

Ø sprawdź, czy dyrektor szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko, zapewnił miejsce
do przechowywania podręczników i przyborów np. szafki indywidualne uczniów, wydzielone szafki lub półki w klasach/szatniach/innych pomieszczeniach – obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

Oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra każdemu dziecku należy codziennie zapewnić odpowiednią dawkę ruchu, przede wszystkim na świeżym powietrzu.

Istotną sprawą jest także zorganizowanie prawidłowego stanowiska nauki zarówno w szkole, jak i w domu – zwłaszcza w kontekście sytuacji epidemiologicznej w Polsce i możliwości wprowadzenia nauki hybrydowej bądź zdalnej.

W dobie panującej pandemii, należy również wpajać dzieciom konieczność stosowania się
do zasad higieny dotyczących:

częstego mycia rąk;
stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu;
unikania dotykania twarzy, oczu, nosa i ust,
dbania o zachowanie dystansu wobec innych ludzi,
unikania wymieniania się przyborami szkolnymi z koleżankami/kolegami.

Skip to content