Planuję działam zwyciężam!

Planuję działam zwyciężam!
Planuję działam zwyciężam!

REKRUTACJA

WYKAZY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWNAYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

język angielski, rozwijające w klasach V-VI

 1. Bagińska Ewa
 2. Bohdanowicz Ola
 3. Cichocka Wiktoria
 4. Perdion Aleksandra
 5. Kosiorek Kinga
 6. Bagińska Patrycja
 7. Bielińska Klaudia
 8. Rejner Joanna
 9. Roska Natalia
 10. Woźniak Karolina

język angielski wyrównawcze  kl. IV

 1. Dramińska Oliwia
 2. Jabłoński Adam
 3. Kołakowska Oliwia
 4. Kurkiewicz Bartek
 5. Lewandowski Andrzej
 6. Paleczna Dominika
 7. Skowrońska Julia
 8. Wasilik Paulina
 9. Zgorzelska Weronika
 10. Zwierzchowski Filip

język angielski wyrównawcze  kl. V

 1. Borczon Szymon
 2. Golubski Cezary
 3. Jabłońska Marta
 4. Jakubowski Patryk
 5. Kowalczyk Aleksander
 6. Kwiatkowski Marcin
 7. Nowak Ania
 8. Piechociński Daniel
 9. Świeboda Gabrysia
 10. Urbańska Ania

zajęcia języka angielskiego z wykorzystaniem komputera w klasie I

 1. Antolak Alicja
 2. Dzięgo Amelia
 3. Herman Maria
 4. Jakubowski Miłosz
 5. Jezierski Kacper
 6. Golubski Jan
 7. Machnowska Wiktoria
 8. Skoniecka Daria
 9. Skoniecka Klaudia
 10. Woźniak Wiktoria

zajęcia języka angielskiego z wykorzystaniem komputera w klasie II

 1. Borczon Dawid
 2. Dobies Damian
 3. Godlewski Kamil
 4. Draszek Natalia
 5. Kaczmarek Mateusz
 6. Olszewski Miłosz
 7. Sochocki Olaf
 8. Wiśniewska Wiktoria
 9. Wróblewska Emilia
 10. Wołoszuk Wiktoria

zajęcia języka angielskiego z wykorzystaniem komputera w klasie III

 1. Godlewska Natalia
 2. Herman Dominika
 3. Nidzgorski Konrad
 4. Nowacki Szymon
 5. Sierdzińska Jolanta
 6. Skoniecki Oktawian
 7. Urbański Adam
 8. Wiśniewski Oskar
 9. Wróbel Julia
 10. Wróblewski Jakub

zajęcia artystyczne rozwijające w klasach I-II

 1. Dzięgo Amelia
 2. Skoniecka Daria
 3. Wiśniewska Amelia
 4. Żebrowska Klaudia
 5. Borczon Dawid
 6. Draszek Natalia
 7. Kaczmarek Mateusz
 8. Olszewski Miłosz
 9. Wróblewska Emilia
 10. Wołoszuk Wiktoria

zajęcia humanistyczne rozwijające  kl. IV-VI

 1. Bagińska Ewa
 2. Bagińska Patrycja
 3. Bielińska Klaudia
 4. Bohdanowicz Aleksandra
 5. Cichocka Wiktoria
 6. Kosiorek Kinga
 7. Perdion Aleksandra
 8. Rejner Asia
 9. Roska Natalia
 10. Woźniak Karolina

humanistyczne zajęcia wyrównawcze w klasie V

 1. Borczon Szymon
 2. Golubski Cezary
 3. Jabłońska Marta
 4. Jakubowski Patryk
 5. Kowalczyk Aleksander
 6. Kwiatkowski Marcin
 7. Nowak Ania
 8. Piechociński Daniel
 9. Świeboda Gabrysia
 10. Urbańska Ania

humanistyczne zajęcia wyrównawcze w klasie IV

 1. Dramińska Oliwia
 2. Jabłoński Adam
 3. Kołakowska Oliwia
 4. Kurkiewicz Bartosz
 5. Lewandowski Andrzej
 6. Paleczna Dominika
 7. Skowrońska Julia
 8. Wasilik Paulina
 9. Zgorzelska Weronika
 10. Zwierzchowski Filip

humanistyczne zajęcia wyrównawcze w klasie VI

 1. Angielski Sylwester
 2. Chaliński Kacper
 3. Głowacki Cezary
 4. Kwiatkowska Beata
 5. Nowacka Patrycja
 6. Piotrowski Alan
 7. Pyszko Ania
 8. Urbańska Aleksandra
 9. Urbański Andrzej
 10. Wróblewski Filip

matematyczne rozwijające kl. I-III

 1. Godlewski Kamil
 2. Draszek Natalia
 3. Kaczmarek Mateusz
 4. Sochocki Olaf
 5. Wiśniewska Wiktoria
 6. Godlewska Natalia
 7. Sierdziński Michał
 8. Urbański Adam
 9. Wróbel Julia
 10. Wróblewski Jakub

matematyczne rozwijające kl. IV-VI

 1. Bielińska Klaudia
 2. Chaliński Kacper
 3. Cichocka Wiktoria
 4. Jabłoński Adam
 5. Jakubowski Patryk
 6. Kowalczyk Aleksander
 7. Perdion Aleksandra
 8. Rejner Joanna
 9. Roska Natalia
 10. Zasadzki Alan

matematyczne wyrównawcze kl. I

 1. Antolak Alicja
 2. Dzięgo Amelia
 3. Herman Maria
 4. Jezierski Kacper
 5. Golubska Dominika
 6. Machnowska Wiktoria
 7. Piórkowska Julia
 8. Sierdziński Łukasz
 9. Studniarek Miłosz
 10. Skoniecka Klaudia

matematyczne wyrównawcze kl. II

 1. Antolak Paweł
 2. Borczon Dawid
 3. Dobies Damian
 4. Kaczmarek Mateusz
 5. Wołoszuk Wiktoria
 6. Krajewski Hubert
 7. Olszewski Miłosz
 8. Sochocki Olaf
 9. Wiśniewska Wiktoria
 10. Wróblewska Emilia

matematyczne wyrównawcze kl. III

 1. Bagińska Emilia
 2. Herman Dominika
 3. Nidzgorski Konrad
 4. Nowacki Szymon
 5. Sierdzińska Jolanta
 6. Skoniecki Oktawian
 7. Urbański Cezary
 8. Urbański Hubert
 9. Wiśniewski Oskar
 10. Zwierzchowski Patryk

matematyczne wyrównawcze kl. IV

 1. Barszczewski Mariusz
 2. Dramińska Oliwia
 3. Kołakowska Oliwia
 4. Kurkiewicz Bartek
 5. Lewandowski Andrzej
 6. Paleczna Dominika
 7. Skowrońska Julia
 8. Wasilik Paulina
 9. Zgorzelska Weronika
 10. Zwierzchowski Filip

matematyczne wyrównawcze kl. V

 1. Bagińska Ewa
 2. Borczon Szymon
 3. Golubski Cezary
 4. Jabłońska Marta
 5. Kosiorek Kinga
 6. Kwiatkowski Marcin
 7. Nowak Ania
 8. Piechociński Daniel
 9. Świeboda Gabrysia
 10. Urbańska Ania

matematyczne wyrównawcze kl. VI

 1. Angielski Sylwester
 2. Bagińska Patrycja
 3. Głowacki Cezary
 4. Kwiatkowska Beata
 5. Piotrowski Alan
 6. Pyszko Ania
 7. Urbańska Aleksandra
 8. Wiśniewska Dominika
 9. Nowacka Patrycja
 10. Wróblewski Filip

zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego w klasach IV-VI

 1. Bohdanowicz Ola
 2. Dramińska Oliwia
 3. Kołakowska Oliwia
 4. Kosiorek Kinga
 5. Nowak Anna
 6. Paleczna Dominika
 7. Skowrońska Julia
 8. Urbańska Ania
 9. Wasilik Paulina
 10. Zgorzelska Weronika

przyrodnicze rozwijające kl. I

 1. Herman Maria
 2. Jakubowski Miłosz
 3. Jezierski Kacper
 4. Golubski Jan
 5. Piórkowska Julia
 6. Skoniecka Daria
 7. Skoniecka Klaudia
 8. Wiśniewska Amelia
 9. Woźniak Wiktoria
 10. Żebrowska Klaudia

przyrodnicze rozwijające kl. II

 1. Borczon Dawid
 2. Dobies Damian
 3. Godlewski Kamil
 4. Draszek Natalia
 5. Kaczmarek Mateusz
 6. Olszewski Miłosz
 7. Sochocki Olaf
 8. Wiśniewska Wiktoria
 9. Wróblewska Emilia
 10. Wołoszuk Wiktoria

przyrodnicze rozwijające kl. III

 1. Godlewska Natalia
 2. Nowacki Szymon
 3. Sierdzińska Jolanta
 4. Sierdziński Michał
 5. Urbański Adam
 6. Urbański Cezary
 7. Urbański Hubert
 8. Wróbel Julia
 9. Wróblewski Jakub
 10. Zwierzchowski Patryk

przyrodnicze rozwijające kl. IV-VI

 1. Jabłoński Adam
 2. Cichocka Wiktoria
 3. Jakubowski Patryk
 4. Kowalczyk Aleksander
 5. Perdion Aleksandra
 6. Bielińska Klaudia
 7. Chaliński Kacper
 8. Rejner Joanna
 9. Roska Natalia
 10. Zasadzki Alan

przyrodnicze wyrównawcze kl. IV

 1. Barszczewski Mariusz
 2. Dramińska Oliwia
 3. Kołakowska Oliwia
 4. Kurkiewicz Bartek
 5. Lewandowski Andrzej
 6. Paleczna Dominika
 7. Skowrońska Julia
 8. Wasilik Paulina
 9. Zgorzelska Weronika
 10. Zwierzchowski Filip

przyrodnicze wyrównawcze kl. V

 1. Bagińska Ewa
 2. Bohdanowicz Ola
 3. Borczon Szymon
 4. Jabłońska Marta
 5. Kosiorek Kinga
 6. Kwiatkowski Marcin
 7. Nowak Ania
 8. Piechociński Daniel
 9. Świeboda Gabrysia
 10. Urbańska Ania

przyrodnicze wyrównawcze kl. VI

 1. Angielski Sylwester
 2. Nowacka Patrycja
 3. Głowacki Cezary
 4. Kwiatkowska Beata
 5. Piotrowski Alan
 6. Pyszko Ania
 7. Urbańska Aleksandra
 8. Wiśniewska Dominika
 9. Woźniak Karolina
 10. Wróblewski Filip

indywidualne korekcyjno-kompensacyjne

 1. Barszczewski Mariusz
 2. Golubska Dominika
 3. Studniarek Miłosz
 4. Antolak Paweł
 5. Krajewski Hubert
 6. Urbańska Aleksandra
 7. Głowacki Cezary
 8. Jabłońska Marta
 9. Wileńska Sandra
 10. Bagińska Emilia

informatyczne rozwijające kl. IV

 1. Dramińska Oliwia
 2. Jabłoński Adam
 3. Kołakowska Oliwia
 4. Kurkiewicz Bartek
 5. Lewandowski Andrzej
 6. Paleczna Dominika
 7. Skowrońska Julia
 8. Wasilik Paulina
 9. Zgorzelska Weronika
 10. Zwierzchowski Filip

informatyczne rozwijające kl. V

 1. Bohdanowicz Ola
 2. Borczon Szymon
 3. Cichocka Wiktoria
 4. Nowak Anna Maria
 5. Jakubowski Patryk
 6. Kosiorek Kinga
 7. Kowalczyk Aleksander
 8. Perdion Aleksandra
 9. Piechociński Daniel
 10. Urbańska Ania

informatyczne rozwijające kl. VI

 1. Bagińska Patrycja
 2. Bielińska Klaudia
 3. Chaliński Kacper
 4. Głowacki Cezary
 5. Piotrowski Alan
 6. Rejner Joanna
 7. Roska Natalia
 8. Urbański Andrzej
 9. Woźniak Karolina
 10. Zasadzki Alan

logopedyczne indywidualne

 1. Borczon Dawid
 2. Brzozowski Maciej
 3. Jakubowski Miłosz
 4. Jezierski Kacper
 5. Kurkiewicz Rafał
 6. Machnowska Wiktoria
 7. Markuszewski Dawid
 8. Sierdziński Łukasz
 9. Wileńska Sandra
 10. Wołoszuk Szymon

doradztwo zawodowe w klasie VI

 1. Angielski Sylwester
 2. Bagińska Patrycja
 3. Bielińska Klaudia
 4. Chaliński Kacper
 5. Głowacki Cezary
 6. Kwiatkowska Beata
 7. Nowacka Patrycja
 8. Piotrowski Alan
 9. Pyszko Ania
 10. Rejner Joanna
 11. Roska Natalia
 12. Urbańska Aleksandra
 13. Urbański Andrzej
 14. Wiśniewska Dominika
 15. Woźniak Karolina
 16. Wróblewski Filip
 17. Zasadzki Alan

ogólnorozwojowe kl. 0

 1. Brudzińska Zuzanna
 2. Golubska Aleksandra
 3. Kurkiewicz Rafał
 4. Wójcik Julia
 5. Wołoszuk Szymon
 6. Załęcki Paweł
 7. Brzozowski Maciej
 8. Piórkowska Alicja
 9. Wileńska Sandra
 10. Sierdziński Paweł
 11. Ferszt Konrad
 12. Markuszewski Dawid

psychoedukacyjne w kl. III

 1. Bagińska Emilia
 2. Godlewska Natalia
 3. Herman Dominika
 4. Nidzgorski Konrad
 5. Nowacki Szymon
 6. Sierdzińska Jolanta
 7. Sierdziński Michał
 8. Skoniecki Oktawian
 9. Urbański Adam
 10. Urbański Cezary
 11. Urbański Hubert
 12. Wiśniewski Oskar
 13. Wróbel Julia
 14. Wróblewski Jakub
 15. Zwierzchowski Patryk

psychoedukacyjne w kl. VI

 1. Angielski Sylwester
 2. Bagińska Patrycja
 3. Bielińska Klaudia
 4. Chaliński Kacper
 5. Głowacki Cezary
 6. Kwiatkowska Beata
 7. Nowacka Patrycja
 8. Piotrowski Alan
 9. Pyszko Ania
 10. Rejner Joanna
 11. Roska Natalia
 12. Urbańska Aleksandra
 13. Urbański Andrzej
 14. Wiśniewska Dominika
 15. Woźniak Karolina
 16. Wróblewski Filip
 17. Zasadzki Alan

Spotkania integracyjne 18.12.2010 i 16 marca 2011

Zajęcia artystyczne kl. 1

Zajęcia humanistyczne

Zajęcia informatyczne

Zajęcia z języka angielskiego w kl. 6 

Zajęcia z języka niemieckiego w kl. 5

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia lokopedyczne

Zajęcia matematyczne w kl. 1-3

 

Zajęcia ogólno-rozwojowe

Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia przyrodnicze kl. 1

Zajęcia psychoedukacyjne kl. 6

Wycieczka do Trójmiasta

Zielona szkoła

Skip to content