Bezpieczeństwo w sieci

Informacje i materiały zostały zaczerpnięte ze strony http://www.etoh.edu.pl/ 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Publikacje zostały opracowane w atrakcyjnej formie pod względem merytorycznym, językowym i graficznym. Dzięki zawartym ćwiczeniom broszury stanowią przydatne narzędzie do interaktywnej pracy. Powyższe publikacje mogą stanowić zarówno skarbnicę wiedzy do samodzielnego studiowania przez dzieci oraz ich rodziców, jak i materiał pomocniczy do realizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych w ramach profilaktyki uzależnień behawioralnych w szkole.

Publikacje dla uczniów

Opracowanie – Kinga Kaczmarek oraz Karolina Van Laere

Konsultacja naukowa – dr Krzysztof Ostaszewski

W materiałach znajdują się informacje na temat uzależnień behawioralnych, ich skutków i konsekwencji oraz czynników chroniących. Dzieci dowiedzą się z nich, na co zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy, jak postępować w przypadku, kiedy zaobserwuje u siebie niepokojące sygnały. Istotną częścią materiałów są ćwiczenia do samodzielnego wykonania, rozwijające umiejętności psychospołeczne.

Hazard? Nie dziękuję!
Internet i Komputer Instrukcja bezpiecznej obsługi.

Publikacje dla rodziców

 

Opracowanie – Janina Węgrzecka-Giluń

Konsultacja naukowa – dr Krzysztof Ostaszewski

W broszurach dla rodziców poza merytorycznymi informacjami na temat specyfiki uzależnień behawioralnych, ich przyczyn, skutków oraz sposobów diagnozowania trudności, znajdują się wskazówki dotyczące pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia uzależnieniem oraz podejmowania skutecznej interwencji.

Patologiczny hazard

Uzależnienia behawioralne – dla rodziców
Uzależnienia behawioralne – dla uczniów

Publikacja uzupełniająca

Bezpiecznie w internecie

Skip to content