WARSZTATY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONE PRZEZ PANIĄ ANNE KAZAŃSKĄ

Dnia 18 października wśród uczniów klas 5,6,7 oraz 8 naszej szkoły na zajęciach języka niemieckiego zagościła Pani Anna Kazańska, celem przeprowadzenia ciekawych warsztatów z języka niemieckiego. Pani Ania odwiedziła naszą szkołę w ramach projektu „Bilingua-łatwiej z niemieckim” celem promowania dwujęzyczności. Pani Ania rozbudziła w dzieciach wewnętrzną motywację do nauki języka niemieckiego. Kluczem do sukcesu było uwzględnienie naturalnego dla uczniów sposobu spędzania czasu, dzięki któremu nigdy się nie nudzą, ćwiczą wyobraźnię i pamięć. Sposobem tym jest po prostu zabawa. Wystarczy ją połączyć z nauką języka niemieckiego, by osiągnąć niesamowite rezultaty. Językowe gry edukacyjne pozwoliły uczniom nie tylko na zintegrowanie się z grupą rówieśników, ale też pobudzały wyobraźnię i dawały możliwość poznawania języka wszystkimi zmysłami, całym sobą. Poprzez przeprowadzone zajęcia uczniowie po raz kolejny uświadomili sobie, że znajomość języka niemieckiego otwiera szerokie możliwości realizacji wielu życiowych planów. Dzięki nauce niemieckiego zdobywa się umiejętności przydatne w życiu zawodowym i prywatnym.

Nauczycielka języka niemieckiego – Pani Ewelina Panasiuk w imieniu uczniów składa serdeczne podziękowania Pani Annie Kazańskiej za przeprowadzone warsztaty w naszej szkole.

Skip to content