Uwaga uczniowie!!!

Od momentu zawieszenia zajęć szkolnych nauczyciele rozpoczną pracę w formie elektronicznej z wykorzystaniem komunikacji internetowej. Niektórzy wychowawcy skontaktują się ze swoimi klasami i przekażą informacje o sposobach pracy. Nauczyciele będą kontaktować się z Wami indywidualnie za pomocą e-mail i Librusa. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do bieżącego sprawdzania: maili i wiadomości na Librusie. Przypominamy, że nie jest to czas wolny od nauki, a jedynie zmiana jej formy. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z e-podręczników.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rączkach.

Skip to content