Dzień Ziemi 2022

W Polsce i w wielu innych krajach świętuje się co roku Dzień Ziemi – 22 kwietnia. Pierwsze obchody na świecie miały miejsce 21 marca 1970 r. W naszym kraju obchodzi się ten dzień od 1990 r. W tym dniu łączymy się z całym światem w obronie największego dobra, wspólnego domu całej ludzkości jakim jest nasza planeta Ziemia. Rzadko zastanawiamy się nad tym, ile mamy jej do zawdzięczenia.
A przecież:
Bez lasów i bez tlenu nie moglibyśmy oddychać.
Bez gleby nie moglibyśmy jeść.
Bez deszczu i rzek nie moglibyśmy pić.
Dzień Ziemi to szczególne święto, które celebrujemy w naszej szkole od wielu już lat. Ma ono na celu propagowanie kultury i postaw ekologicznych oraz zwracać uwagę na problemy, jakie napotyka Ziemia. Z tym dniem związane jest ważne słowo – ekologia, którego znaczenie każdy powinien znać. EKOLOGIA – zajmuje się związkami między organizmami żywymi oraz środowiskiem, w którym one żyją. Obecnie przywiązuje się szczególne znaczenie do problemów ekologii, rozumianej jako ochrona środowiska naturalnego. Niewłaściwa działalność człowieka może być dla przyszłych pokoleń, a może już i dla nas, katastrofalna w skutkach.
Dziś – mamy nie tylko obowiązek, ale musimy podjąć wyzwanie, zmierzyć się z trudnymi problemami. Podjąć działania, dzięki którym możemy pomóc nie tylko Ziemi, ale samym sobie.Ten dzień przypomina nam o tym, że Ziemia, na której mieszkamy, potrzebuje ochrony i opieki! Podczas szkolnej uroczystości dziewczęta ze starszych klas zwróciły uwagę na to z jakimi problemami mierzymy się we współczesnym świecie.Poprzez różne działania ekologiczne uświadamiamy sobie i wszystkim, jak ważną rzeczą w życiu każdego młodego człowieka jest poczucie przynależności do środowiska i poczucieodpowiedzialności za jego stan. Ponadto przekazały sposoby co możemy zrobić dla wody, lasów, powietrza i co zrobić, by zmniejszyć ilość odpadów.
Uczniowie klasy trzeciej przygotowali ekologiczne przedstawienie „Królestwo królewny Śmieszki”, dzięki niemu zwróciły uwagę na zanieczyszczanie powietrza i na to co można zrobić, aby łatwiej się oddychało. Ponadto najmłodsi i uczniowie z klas I – VIII wzięli udział w quizie ekologicznym. Dzięki nim dzieci i uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można chronić środowisko i jak o nie dbać. Mogli także podzielić się już posiadaną na ten temat wiedzą. Biorąc udział w quizie ekologicznymuczestnicy obchodów Dnia Ziemi wiedzą, że należy: śmieci wrzucać do kosza, segregować odpady, nie zanieczyszczać rzek, nie niszczyć zieleni, pomagać zwierzętom, nie zrywać roślin objętych ochroną, nie wypalać traw, oszczędzać wodę i energię.
W tym roku SKO przeprowadziła akcję, która polegała na symbolicznej adopcji zwierząt, którym grozi wyginięcie!Pomagając wybranym zwierzętom, wspieramy także i innych mieszkańców lasu.Symbolicznie adoptując zwierzę, wspomagamy także działania WWF, zmierzające do wzmocnienia ochrony oraz kontynuacji odbudowy populacji tych gatunków w Polsce.W dniach od 11 kwietnia do 13 kwietnia sprzedawano w szkole babeczki i słodkości. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży pozwoliły nam zaadaptować wybrane podczas głosowania zwierzę i ochronić je przed wyginięciem.Wolą uczniów i nauczycieli biorących udział w głosowaniu w tym roku zaadoptowaliśmy – wilka szarego i sóweczkę.
Mamy nadzieję, że poruszone podczas uroczystości szkolnej problemy zachęcą każdego do interesowania się ekologią, a zwłaszcza do dbania o swoje najbliższe środowisko, że wszystkie informacje, zdobyte wiadomości przyczynią się do tego, że zaczniemy bardziej chronić środowisko. Od tego zależeć będzie nasze dobre samopoczucie, zdrowie oraz w przyszłości zdrowie naszych dzieci i następnych pokoleń. A dzięki naszym mądrym działaniom świat będzie coraz czystszy, zdrowszy, piękniejszy i będzie mógł służyć nam jeszcze przez wiele, wiele lat!
Zapamiętaj, że często to my ludzie w głównej mierze stwarzamy zagrożenie dla przyrody – niszczymy najbliższe środowisko, w którym żyjemy. Niszcząc środowisko niszczymy także siebie.
organizatorki Dnia Ziemi- opiekun SKO Iwona Ciołek oraz Anna Typiak

Skip to content