„ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili”

Uczniowie klasy III oraz uczniowie klasy II rozpoczęli udział w Międzynarodowym Projekcie „ Czytam z klasą”. Lekturki spod chmurki. Klasa III po raz drugi przystąpiła do projektu. Tegoroczna edycja to Podróżowanie przez czytanie, w której poprzez czytanie uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. W projekcie realizujemy przede wszystkim: wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Skip to content